Piataci v mestskej knižnici

kn

V učebnici slovenského jazyka v piatom ročníku nájdete na prvých stránkach učivo o knižnici. Preto žiaci V. A triedy navštívili Mestskú knižnicu v Jelšave. Mnohí tu boli prvý raz, a tak ich pani knihovníčka Patrícia Kováčová zoznámila s prostredím knižnice, vysvetlila im, ako sa môžu stať členmi knižnice, ako sa knihy požičiavajú i vyhľadávajú, i to, že zaobchádzanie s knihami má svoje pravidlá.

Žiaci si vybrali knihy podľa vlastného výberu, so záujmom v nich listovali a prezerali si rôzne ilustrácie, čítali obsah. Hravo zvládli i vopred pripravené aktivity. Rozdelení do skupín skladali puzzle obrázkov rôznych kníh. Následne ich vyhľadávali v regáloch knižnice.

Čas takto strávený bol pre deti zaujímavý i užitočný, ale hlavne bol krokom k tomu, aby sa z nich stali pravidelní návštevníci knižnice.

Galéria

                                                                                                          Štullerová Martina

                                                                                                          ZŠ s MŠ Jelšava