Patronát nad hrobom Pavla Valaského

pomník

Mnohí obyvatelia Jelšavy nevedia, aké hlboké korene siahajúce do minulosti, spájajú Jelšavu s družobným mestom Slovenský Komlóš v Maďarskej republike. Pavel Valaský, ktorý pôsobil v rokoch 1769-1783 ako evanjelický farár v Slovenskom Komlóši a od toho istého roku i v našom meste. Bol osobnosťou, ktorá aktívne ovplyvňovala kultúrny, spoločenský život v Jelšave aj v Tótkomloši.

Preslávil sa ako osvietenský autor, písal slovenské i latinské kultúrno – historické diela. Pozornosť venoval i otázkam cirkevnej histórie v práci.

Zaslúžil sa o výstavbu jelšavského evanjelického kostola a fary, ako i budovy školy vo dvore farského úradu. Jeho zásluhou sa navrátilo evanjelické školstvo do Jelšavy.

Pavel Valaský je pochovaný na jelšavskom cintoríne. Náš školský klub detí si začiatkom tohto roku zobral nad jeho hrobom patronát a aj počas prerušenia vyučovania navštevujú deti s úctou jeho hrob a venujú mu malú spomienku.

 

Mgr. Emília Simanová

 

Fotogaléria