Oznam

Na základe rozhodnutia ministerstva školstva vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. č. 2020/18259:4-A1810  :

  1. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia  v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.
  2. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia.

Vyučovanie začne 11.1. 2021