NAŠI ŠIESTACI NA CELOSLOVENSKOM FINÁLE

jk

Naši šiestaci Nelka Nikitinská, Natálka Pirochová, Ninka Palicová, Elizabeth Farkašová a Dávid Poperník  sa umiestnili na 4. mieste v celoslovenskom finále súťaže divadiel v anglickom jazyku Jazykový kvet. Finále sa konalo 10. júna v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, kde sa im prihovorila dekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu.  Súťaže sa zúčastnili súbory zo všetkých krajov Slovenska, ktoré sa umiestnili na 1. miestach v krajských finále. Porota zložená z univerzitných profesorov a ocenila prípravu a talent našich žiakov. Našim úspešným žiakom želám veľa chuti do ďalšieho učenia sa anglického jazyka, aby naďalej takto reprezentovali našu školu.

                                                                                               Mgr. Martina Kolesárová

jk 3