Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

foto

   Do 17.ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice sa zapojila aj naša základná škola. Tento projekt je súčasťou Medzinárodného dňa školských knižníc. Hlavnou témou tohtoročného projektu bola: „Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou.“ Téma podujatia nás oslovila, a preto sme sa so žiakmi z III.B rozhodli, že nahliadneme do knižnej série Harryho Pottera od spisovateľky Joane Rowlingovej, ktorá bola sfilmovaná a príbehy malého čarodejníka chytili za srdce nejedného detského diváka.

   Najprv sme si v triede pozreli zostrihané časti filmu o Harrym Potterovi. Po filme sme si urobili kvíz a zodpovedali na otázky, ktorými sa nás pýtali hlavne na mená postáv účinkujúcich vo filme. Z triedy sme sa presunuli do školskej knižnice, kde sme si pozreli všetkých 7 knižných dielov Harryho Pottera a prelistovali si obsah kníh.

    Na tabuli sme si urobili pojmovú mapu a diskutovali sme o rodine Harryho Pottera, rozoberali jeho vlastnosti, zvláštnosti a aj to aké mal schopnosti ba dokonca jednou z tém bo aj jeho nevšedný vonkajší výzor. Po tejto úlohe si žiaci prečítali vybraný úryvok z textu jednej z kníh o Harrym Potterovi a zodpovedali 3 otázky v pracovnom liste.

   Po vypracovaní úloh mali žiaci na konci dňa množstvo zážitkov a skvelý pocit z toho, že preberaná téma o známej knižnej postave z ešte známejšieho filmu nebola pre nich niečím novým, ale poznaným, a preto úlohy plnili s ľahkosťou, nadšením a radosťou.

Žiaci 2.stupňa sa zapojili do spomínaného projektu aktivitami v školskej knižnici. Trieda IX. A pracovala s knihou Záhada strieborného pavúka, v ktorej vystupujú Traja pátrači. Táto kniha patrí k detektívnej literatúre, ktorú preberali žiaci minulý rok a mohli tak využiť svoje vedomosti v praxi. Aktivity boli zamerané na čitateľskú gramotnosť, ktorú využívajú pri riešení zadaní na hodinách SJL. Zadané úlohy sa podarilo všetkým spoločne vyriešiť a zabaviť sa pri tom. Všetci si mohli pozrieť aj iné detektívne romány, ktoré sa v knižnici nachádzajú, poprípade nájsť si knihu, ktorá ich zaujíma a radi by si ju prečítali.

                                                       Mgr .Martina Vrancová, Mgr. Marek Király

 

Galéria