Morena

m1

Prvé jarné dni sú spájané s rôznymi tradíciami a zvykmi. 

Jedným z nich je vynášanie Moreny - staroslovanskej bohyne smrti a zimy. Morena - slamená figurína oblečená do ženského oblečenia, ktorá symbolizovala smrť a zimu.

Krutá zima sa spájala so smrťou a bola skúškou prežitia, no zároveň symbolizovala neustály opakujúci sa cyklus pred príchodom jari. Svetlo reprezentujúce jar v podobe ohňa, ktorým pálili figurínu Morenu, malo premôcť smrť, tmu a temnotu. Morena vynesená, spálená, utopená, obetovaná, uvoľnila miesto novému životu stelesnenému v podobe jari. Bol to pôvodne pohanský rituál, ktorého hlavným princípom bolo nakloniť si prírodu, aby sa zachovalo dobré zdravie hospodárov i zvierat a aby bola štedrá úroda. Morenu niesli slobodné, mladé dievčatá v čele sprievodu otočenú priamo, smerujúc na koniec dediny, či chotára k potoku. Jej rituálnym zapálením, utopením a odplavením vo vode sa uvoľnilo miesto pre príchod jari a znovuzrodenia vo všetkých jeho podobách. Napriek tisícročnému potláčaniu pohanských rituálov sa rituál vynášania Moreny zachoval do dnešných čias.

Na hodinách regionálnej výchovy sa pravidelne venujeme slovenským zvykom a tradíciám. Obdobie fašiangov sme si s piatakmi spestrili vyrábaním tradičných fašiangových masiek. Žiaci zapojili svoju fantáziu a pod ich šikovnými prstami vznikali masky v podobe hláv rôznych zvierat. Ďalší zo zvykov, ktorý sme si na hodinách pripomenuli je spojený s príchodom jari, a to vynášanie Moreny - slamenej figuríny oblečenej do ženského oblečenia, ktorá symbolizovala smrť a zimu. S výrobou Moreny sa vynikajúco popasovali žiaci piateho a šiesteho ročníka. Výsledok práce zdobí interiér ich triedy.                                                                                                                                                  

Mgr. Hrivnáková Martina

Galéria