Modernejšia škola

otvorenie

Projekt z dotácie MŠVVaŠ SR pre inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách „ MODERNEJŠIA ŠKOLA“ mal úspech aj v našej základnej škole. Z finančných prostriedkov dotácie ministerstva školstva sa vybudovala centrálna oddychová zóna vo vestibule E – pavilónu ZŠ s MŠ Jelšava.

Podarilo sa vytvoriť priestor s pódiom, projekčným plátnom a neformálnym sedením, pribudli hracie stoly a malá čitáreň. Žiaci môžu rozvíjať svoje umelecké a prezentačné zručnosti počas prestávok napr. hrou na klavíri, učitelia môžu podporiť ich osobnostný rozvoj počas tematicky zameraných hodín.

Príjemné prostredie zrevitalizovaného vestibulu prišiel slávnostne uviesť do užívania primátor mesta Jelšava MVDr. Milan Kolesár. Deti z ŠKD pod vedením pani vychvávateľky Milky Simanovej si pripravili krátke vystúpenie a oddychovú zónu pokrstili jesennými listami.

Nový priestor dáva široké možnosti k modernejšiemu vyučovaniu a voľnočasovým aktivitám, ktoré si nájdu využitie v našej škole. Za podporu ďakujeme MŠVVaŠ a zriaďovateľovi ZŠ s MŠ- mestu Jelšava. 

Galéria