MOBILITA PEDAGÓGOV V SLOVENSKOM KOMLÓŠI

foto

V dňoch od 11. decembra do 13. decembra sa pedagógovia zo Základnej školy s materskou školou Jelšava zúčastnili prvej mobility vyplývajúcej z úloh európskeho programu Erasmus +.  Vzájomné kontaktovanie sa s partnerskou Základnou školou v Slovenskom Komlóši v tomto období malo svoje opodstatnenie. Jednou z aktivít programu pod názvom Pátranie po spoločnej minulosti je porovnávanie našich tradičných jedál.

Keďže sa blíži čas Vianoc a Slovenský Komlóš je mesto s bohatou históriou, tradíciami a rozmanitými  kulinárskymi pokladmi, naše kolegyne a žiaci z maďarskej školy si pre nás pripravili Deň tradičnej gastronómie. Ukázali nám, ako sa pripravuje jedno z ich najtypickejších jedál – sarma, u nás plnená kapusta. Mali sme možnosť vidieť a vyskúšať si postup prípravy sladkého pečiva špricke a kvasienke. A samozrejme, nemohli chýbať klobásy.

Kolegyne z Maďarska nám predviedli ukážky hodín slovenčiny- ako pracujú so žiakmi, akým spôsobom ich podporujú pri objavovaní vlastnej histórie a udržiavaní národného dedičstva. To, že im na tom naozaj záleží, potvrdil už samotný vstup do školy. Na stenách nás očarili obrazy s tradičnou tematikou, slovenské kroje, nástenky pripomínajúce odchod Slovákov na Dolnú zem. Jednoducho, celá škola dýcha ich zanietenosťou a presvedčením.

Spoločne sme navštívili i viaceré pamätihodnosti a dominanty mesta. Zaujal nás evanjelický kostol z roku 1893 a Slovenský dom s pamätnou izbou ľudovej umelkyne Judity Tomkovej.

Touto cestou sa chceme poďakovať kolegyniam našej partnerskej školy za program, ktorý si pre nás pripravili, za množstvo zážitkov, ale aj spoločné plánovanie ďalších krokov našej spolupráce.

 

                                                                      Mgr. Martina Štullerová  ZŠ s MŠ Jelšava

Videohttps://youtu.be/LcLegI46JC8

Fotogaléria