Mladí bádatelia - piataci objavovali hmyz v školskej záhrade

 

PA

 

Pokračujeme v našom seriáli outdoorového vyučovania:

 

Hodina biológie so žiakmi 5. ročníka dnes prebiehala v priestoroch našej záhrady formou zážitkového vyučovania. Pohybovali sme sa hlavne v okolí jazierka a jabloňového sadu. Témou bolo pozorovanie lúčneho a vodného hmyzu. Žiaci boli veľmi úspešní v odchyte pozorovaných objektov, darilo sa im najmä pri jazierku – po hladine sa pohybovali korčuliarky a vodomerky, preletela aj vážka. Na lúke ulovili pomocou sieťky koníka, mravca, včelu, cifrušu a malého križiaka. Živý hmyz umiestnili do priesvitných plastových pohárikov, ktoré majú na viečku malé otvory na prúdenie vzduchu. Hmyz pozorovali pomocou lupy a zakresľovali si ho do zošitov. Počítali končatiny, sledovali jeho stavbu tela, jeho pohyb a aj správanie. V závere hodiny sme všetky jedince vrátili živé a celé naspäť do prírody. Deti sa veľmi snažili narábať s hmyzom opatrne, aby ho nepoškodili. Pre deti bolo veľmi zaujímavé ocitnúť sa v koži entomológa a vyskúšať si v praxi malú výskumnú činnosť.

Galéria