Medzinárodný deň stromov

stromy

To, že  stromy majú veľký význam pre život, si uvedomili ľudia už dávno. Sú pre nás všetkých vzácnym darom prírody, ktorý si musíme vážiť a ochraňovať, aby sa zachoval pre ďalšie generácie.

V našej škole sa snažíme lásku a obdiv ku stromom vzbudzovať a rozvíjať už od najmladších žiakov. Veď ony budú v dospelosti robiť dôležité rozhodnutia o budúcnosti ľudstva.

Na prvom stupni našej školy sa všetci žiaci zapojili do rôznych aktivít. Počas vyučovania sa porozprávali o význame a dôležitosti stromov a lesa pre človeka, určovali druhy stromov podľa listov, pozorovali semená stromov, vypracovali pracovné listy.

Tohtoročná jeseň svojim slnečným počasím a pestrými farbami vylákala žiakov na školský dvor i do parku, kde zblízka pozorovali zmeny prírody, zahrali sa, vyčistili okolie stromov od odpadkov a nazbierali prírodniny. Z nich potom vznikali krásne výtvarné dielka. Keď sa dozvedeli, že zo stromu môžu získať pozitívnu energiu, s nadšením objímali kmene stromov.

Dúfame, že ich nadšenie pre stromy sa bude ešte rozvíjať, aby ich mohli chrániť, starať sa o ne a zveľaďovať.

 

                                                                                                                                 Mgr. Soňa Vojtechovská

Galéria