Medzinárodný deň školských knižníc

foto

Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou

Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je „Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou“. Celoslovenský projekt sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.

Dňa 26.10. 2020 sa uskutočnil spomínaný Medzinárodný deň školských knižníc na 1. stupni ZŠ s MŠ Jelšava. Žiaci druhého stupňa sa nemohli projektu zúčastniť z dôvodu dištančnej formy vzdelávania.

Trieda II. B sa aktívne zapojila do podujatia, v ktorom sa dozvedeli o spisovateľke, výtvarníčke a učiteľke Mgr. Eve Wilson, s ktorou sa stretávajú aj počas vyučovania. Konkrétne sa žiaci oboznámili s jej knihou Gemerskí škriatkovia, z ktorej si vypočuli a prečítali rozprávku. Všetci sa aktívne zapájali do aktivít, ktoré boli pripravené. Úspešne prečítali rozprávku, vyriešili tajničku, poskladali puzzle a prezreli si ilustrácie v rozprávkovej knihe, ktorú ilustrovala samotná autorka.

Žiaci sa počas podujatia dozvedeli nové informácie o školskej knižnici, ktorú majú možnosť navštevovať počas roka a môžu v nej nájsť rozprávkové knihy rôznych autorov.

 

Mgr. Martina Vrancová, Mgr. Marek Király

Fotogaléria