Literárno - dejepisná exkurzia Martin

ma1

Matica slovenská vyhlásila rok 2022 za Rok odkazu Štúrovcov. Pri tejto príležitosti sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie v Martine. Navštívili sme 2. budovu Matice slovenskej a dom Jozefa Cígera Hronského, ktorého architektom bol on sám. Naše kroky viedli aj na Národný cintorín, kde našli miesto posledného odpočinku mnohé významné osobnosti slovenského života, ako napríklad Martin Kukučín, Ján Francisci, Štefan Marko Daxner, Svetozár Hurban Vajanský, Ján Smrek, Jozef Cíger Hronský a mnohí
ďalší. Zo skvelých a obsiahlych výkladov sme sa dozvedeli nové zaujímavé informácie, ktoré pri štúdiu určite využijeme aj v blízkej budúcnosti.

Galéria