Jeseň v materskej škole

foto

Máme tu ďalšie ročné obdobie - jeseň. Jeseň je čarovné ročné obdobie. Príroda sa mení, stromy menia farbu svojich listov, a tak isto sa mení aj počasie.

Deti z našej MŠ po celý rok usilovne pracujú, a tak nezaháľali ani v tomto jesennom čase. Aj keď máme vo svete ťažkú situáciu, naše deti si pre rodičov pripravili výstavku pod názvom „Jeseň v MŠ“. V každej triede pani učiteľky so svojimi deťmi usilovne pracovali a pripravili si práce na tému jeseň.

V najmenšej triede, v triede Lienok, si deti vyrobili ježka otláčaním listov, ježkov z gaštanov, „zaváraninové fľašky“ otláčaním ovocia, a iné ďalšie zaujímavé práce. Pani učiteľky v tejto triede pre deti a ich rodičov,  v spolupráci rodiny a materskej školy,  pripravili akciu –„Jesenné variácie“. Rodičia si mohli dobrovoľne doma s deťmi  pripraviť jesenné dekorácie, ako sú napríklad jesenné ikebany, vyrezávané tekvice, a priniesť ich na výstavku do MŠ.

V strednej triede, v triede Motýlikov, si deti vyrobili „Pani Jeseň“ z listov, ježka, otláčaním rúk, ale aj množstvo rôznych iných prác z prírodnín.

V dvoch predškolských triedach si deti z triedy Včielok vyrábali slimáčikov z plastelíny a gaštanov, modelovali ovocie z modelovacej hmoty a taktiež množstvo ďalších prác. Deti z triedy Sovičiek si taktiež pripravili rôzne výrobky a práce z gaštanov, listov, konárikov, šípok a iných rôznych prírodnín.

Všetky práce sme si pripravili a dňa 27.10.2020 sme si ich všetky vystavili na okná našej MŠ, aby videli aj ostatní naši kamaráti z MŠ, ako pracujeme. Pri prácach sme sa pekne odfotili, aby nám ostala aspoň spomienka na toto ročné obdobie, na naše práce a na našu výstavku. Výstavku sme si nechali na oknách pár dní, aby sme sa z nej tešili aj naši rodičia a ostatní rodinní príslušníci.

 

Diana Repáková