Hasiči a nevyhnutnosť ich povolania

foto

Dňa 6.9.2021 žiaci III.B a IV.A strávili predpoludnie na hasičskej zbrojnici v Jelšave. Počas prednášky si zopakovali už známe tel. čísla 112, 150, 155 a 158 a aj to, kedy môžeme tieto čísla použiť. Založiť oheň ťažké nie je. Ako zavoláme hasičov a aké informácie im musíme podať, keď chceme, aby sa čo najrýchlejšie dostali na miesto zásahu? Všetky tieto informácie sa žiaci dozvedeli v odbornom podaní p. Gabiky Jakubecovej, p. Miroslava Kováča, p. Javorčíka a p. Humeníka. Žiaci sa naučili, aké typy hasiacich prístrojov existujú a kedy sa ktorý z nich používa.  Plynová maska, kukla a ochranný odev patria k povinnej výbave hasičov, bez ktorej by nemohli vykonávať zásahy v horiacom teréne. Žiakom bolo vysvetlené aj to, ako sa treba o hasičský odev príkladne starať a udržiavať ho. K odevu hasiča patria aj špeciálne rukavice, sú odolné nielen proti ohňu, ale aj proti prerezaniu ostrým predmetom. Hasičské vozidlá majú svoju povinnú výbavu, bez ktorej by zásah v teréne nebol možný. K tejto výbave patrí aj horolezecká výstroj. Stroj v zadnej časti hasičského vozidla s názvom Rosenbauer slúži na načerpanie vody do vozidla. Žiaci sa dozvedeli aj to, ako si hasiči musia vymedziť priestor po príchode na miesto zásahu, aký typ prúdnic a hadíc v teréne použiť, aby hasenie požiaru bolo čo najefektívnejšie a aby sa neplytvalo vodou počas zásahu.  Úlohou hasičov nie je len hasiť požiare a zachraňovať majetok ľudí. Dôležitosť ich povolania sa ukázala najmä v období pandémie, kedy boli nápomocní pri dezinfekcii mesta, verejných priestorov, ale aj priestorov našej základnej školy. Hasiči veľmi často spolupracujú v teréne aj s policajnými zložkami. Po prednáške sa žiaci zapojili do aktivít a zahrali sa na hasičov, ktorí hasili vzniknutý požiar v hoteli a hádzali granátom na určený cieľ. Žiaci IV.A a III.B sa zapojili aj do výtvarnej súťaže „Pandémia a hasiči“ a najkrajšie žiacke práce poputujú na vyhodnotenie až do Bratislavy.

 

                                                                        Mgr.Martina Vrancová a Mgr.Eva Václavíková

Fotogaléria