Exkurzia v Múzeu Prvého slovenského gymnázia v Revúcej

foto

Dňa 18. 5. 2022 sa žiaci našej školy, konkrétne tried IX. A, IX. B a VIII. A,  zúčastnili exkurzie v Múzeu Prvého slovenského gymnázia v Revúcej.  Prítomní sa mohli oboznámiť s vtedajšou výučbou, vyučovacími predmetmi, zariadením aj školskými pomôckami, ktoré vtedajší žiaci používali. Súčasťou prehliadky bol odborný výklad, ktorý dopĺňali rôzne aktivity. Naši žiaci sa aktívne zapájali a zároveň sa aj dozvedeli množstvo nových informácií z histórie Revúcej. S mnohými  osobnosťami vedy, literatúry či politiky sa žiaci stretávali aj na hodinách dejepisu alebo literatúry. Všetci  zúčastnení si mohli vyskúšať sadnúť si do lavíc vtedajšej triedy a porovnať ich s dnešnými triedami. V závere si žiaci oddýchli v parku, ktorý je súčasťou múzea a stihli si pozrieť aj výstavu kabeliek v galérii.

 

                                                                                                          Mgr. M. Király, Mgr. H. Gonosová

Galéria