Exkurzia do minulosti 3

hr

Žiaci IV.A a III.B triedy objavovali na potulkách za históriou remesiel nášho regiónu čaro hrnčiarstva - remesla, ktorým sa preslávila neďaleká dedinka.

Predstaviteľom tohto zaujímavého remesla je hrnčiar pán František Szarka zo Šivetíc. Remeslu sa priučil od svojho svokra p. Ondreja Ráffaya a tvorbe sa venoval do roku 2016. Z hliny vyrábal tanieriky, misky, hrnčeky, džbániky, vázičky a iné výrobky a zdobil  ich tradičnými hrnčiarskymi geometrickými vzormi šivetickej keramiky. Charakteristickým znakom jeho tvorby sú maľované vtáčiky sediace na vetvičke. Žiaci sa s jeho tvorbou oboznámili prostredníctvom súkromných fotiek, ale aj fotiek zverejnených na internetovej stránke Ústredia ľudovej umeleckej tvorby. Obohacujúca bola prezentácia jeho skutočných výrobkov. Za ich poskytnutie sa chceme touto cestou poďakovať vnučke pani Zuzane Fulmekovej.

Tvorba keramikárky pani Danky Bakšovej z Hrnčiarskych Zalužian, ktorá svoje výrobky točí na hrnčiarskom kruhu, v mnohom nadväzuje na tradičné hrnčiarstvo. Prostredníctvom filmu, ktorý nám zapožičalo Mestské múzeum Jelšava, sme sa dozvedeli viac nielen o jej tvorbe, ale aj o keramikárskej práci ako takej.

Inšpiráciu získanú z tvorby pána Szarka a pani Bakšovej, ale aj vlastné motívy využili  žiaci pri zdobení papierových džbánikov.

                                                                                              Mgr. Eva Václavíková, Mgr. Martina Vrancová

Galéria