EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV V NAŠEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE

foto

26. september – Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít (súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní, športových podujatí).
Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. 

V rámci vyučovania anglického jazyka sme si predstavili formou metódy CLIL ( Integrované tematické vyučovanie) krajiny hovoriace angličtinou ako  materinským jazykom. Po anglicky sme v VII.A triede mali hodinu geografie a zábavnou formou sme sa naučili fakty o USA.  Porovnali sme si rozdiely v počasí na severe a juhu Británia a v rámci projektovej práce vypracovali projekty o počasí. V IX.A sme si priblížili život a históriu v Austrálii.  V V.A triede sme zažili vyučovanie matematiky, ako keby sme boli žiakmi v Británii. Počítali sme príklady, reťazové príklady a slovné úlohy. V šiestom ročníku sme sa oboznámili so školským systémom a bežným dňom detí v anglicky hovoriacich krajinách.

Na hodinách nemeckého jazyka sme so siedmakmi spoznali nemecky hovoriace krajiny a ich hlavné mestá. Išlo štyri krajiny Európy – Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko a štvrtý najmenší štát Európy Lichtenštajsko. Spoznávali sme ich hranice, susedné štáty, hlavné mestá a porovnávali ich rozlohu pomocou geografickej mapy v papierovej i digitálnej podobe za pomoci interaktívnej tabule.

Je motivujúce priblížiť žiakom cudzie jazyky i iným spôsobom, pretože jazyky nie sú len o slovíčkach a gramatike, ale aj o použití v každodennom živote.

                       

                                                                  Mgr. Kolesárová Martina, Mgr. Hrivnáková Martina

Fotogaléria