Európsky deň jazykov v našej škole

foto

Európsky deň jazykov sa z iniciatívy Európy oslavuje každoročne 26. septembra. Je to deň plný aktivít z oblasti jazykového vzdelávania. Inak to nebolo ani v našej základnej škole. Na hodinách anglického a nemeckého jazyka v tento deň žiaci diskutovali spolu s vyučujúcimi o prínose jazykového vzdelávania a vytvárali rôzne projekty, hrali hry, či súťaže.

Na hodine anglického jazyka si siedmaci tento deň pripomenuli netradične, a to vytváraním obrázkového slovníka v anglickom jazyku, slovenskom jazyku a niektorí žiaci pridali aj ruský jazyk. Žiaci tvorili zaujímavé práce, pri ktorých sa zabavili a najlepšie práce poputujú na celoslovenskú súťaž.  Šiestaci sa venovali téme English speaking countries (anglicky hovoriace krajiny). Hodiny náučnou i hravou formou priniesli žiakom informácie o Veľkej Británii, Austrálii, Kanade a Novom Zélande. Žiaci si osvojili nové zaujímavé fakty o týchto krajinách a ich obyvateľoch a zlepšili si i vnímanie geografického situovania týchto krajín na mape sveta.

Na hodinách nemeckého jazyka siedmaci a deviataci spoznávali krajiny Európy a jazyky, ktorými sa v nich hovorí. Vytvárali projekty, ktorých základ tvorili slová ako „ďakujem“, „prosím“, „priateľstvo“ a „ľúbim ťa“ v slovenskom, nemeckom a inom cudzom jazyku.  Niektorí si trúfli dokonca i na čínštinu. Tieto slovíčka žiaci vyhľadávali na internete a prepájali ich zároveň s vlajkou konkrétnej krajiny. S najzaujímavejšími prácami sa zapojíme taktiež do celoslovenskej súťaže.

Je motivujúce priblížiť žiakom cudzie jazyky i iným spôsobom, pretože jazyky nie sú len o slovíčkach a gramatike, ale aj o použití v každodennom živote.

 

                                                                                     Mgr. Hrivnáková, Mgr. Kolesárová, Mgr. Petreková

Galéria