Dopravná výchova

dv

Naše dopravné ihrisko opäť ožilo. Žiaci prvého stupňa mali jedinečnú príležitosť stretnúť sa s policajtami z obvodného oddelenia PZ Ješava, aby pod ich vedením nadobudli nové vedomosti a utvrdili si získané skúsenosti v oblasti dopravnej výchovy.

Pod vedením npor. Bc. Mariana Pašiaka a por. Mgr. Andrey Vidovej si žiaci zopakovali, ako sa správať na ceste, či už ako cyklisti, alebo chodci. Teoretické poznatky boli preskúšané v praktických úlohách pod vedením týchto odborníkov na  dopravnom ihrisku. Pán prap. Radovan Repka žiakom priblížil, čo patrí do dobrej výbavy policajta, ktorý pôsobí medzi ľuďmi v praktických zásahoch.  Žiaci mali možnosť prezrieť si a vyskúšať policajné vesty, obušok, putá, policajnú vysielačku alebo tiež nahliadnuť do policajného auta. Na všetky potrebné otázky zo strany žiakov boli naši policajti veľmi ochotní odpovedať. 

Sme vďační príslušníkom policajného zboru za čas, ktorý venovali žiakom našej školy. Ich ochotu žiaci z I.C odmenili kresbami a básničkami, ktoré im odovzdali na konci dňa. Žiaci našej školy veria, že sa opäť stretneme a nadobudneme nové vedomosti i zručnosti. 

Mgr. Eva Huťanová

Galéria