Dni mesta Jelšava

beh

Oslavy 779. výročia prvej písomnej zmienky o meste Jelšava sa začali športovým dopoludním. Deti a žiaci materskej a základnej školy sa zúčastnili Behu žiakov pod záštitou primátora mesta Jelšava a pokračovali následnými atletickými disciplínami Olympiády JeŠko. Privítať a povzbudiť súťažiacich prišli aj zástupcovia mesta a partnerských zahraničných miest - Tótkomlóš, Nadlak, Uničov a Szczekociny. Blahoželáme najlepším športovcom v jednotlivých disciplínach, ktorí získali okrem diplomov hodnotné ceny.                                                                                                                                                                                                  Galéria

Kultúrny program a varenie guliek

Dni mesta pokračovali sobotným kultúrnym programom a každoročnou súťažou vo varení gemerských guliek. Zástupcami školy bolo družstvo pani učiteliek, ktoré získali v hodnotení odbornou porotou 2. miesto.

Počas vystúpenia detí a žiakov školy mohli diváci vidieť ľudové, moderné tance, mažoretky či divadielka. Tematické pásmo v podaní našich prváčikov previedlo návštevníkov krátkou históriou mesta Jelšava.

Súčasťou programu bolo odovzdávanie ocenení našim úspešným žiakom, ktorí tento školský rok reprezentovali školu na vedomostných, športových a kultúrnych podujatiach. Ocenenie z rúk riaditeľky školy za školský rok 2021/2022 prevzali:

Jakub Hrivnák, Michal Barčiš, Tomas Jurek, Sabina Kolesárová, Marcela Rohárová, Laura Semanová, Elizabeth Farkašová, Tamara Máteová, Nikolas Macko, David Poperník, Nela Nikitinská, Nina Palicová, Natália Pirochová, Barbora Mušuková, Sarah Hlaváčová, Mária Grláková, Chiara Donová, Nela Buchaľová, Veronika Lalíková.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších rokoch.

Galéria