Deň netopierov

net

V piatok sa skupina žiakov zo 6.A triedy zúčastnila slávnostného otvorenia Náučného chodníka malých netopierov pri obci Rákoš pod vrchom Železník. Chodník bol otvorený symbolicky práve počas Európskeho dňa netopierov. Pomenovanie dostal podľa kolónie netopierov, ktorá sa nachádza asi päť kilometrov vzdušnou čiarou od starých banských diel pri Rákoši. Podľa pána Júliusa Pavelka (lesný pedagóg spoločnosti Lesy SR, ktorý bol jedným z iniciátorov výstavby chodníka) sa netopiere na začiatku chladnejších dní presúvajú práve sem, kde sa chystajú na zimovanie. Kým však nenastanú veľké zimy, stále vyletujú z otvorov a je na nich zaujímavý pohľad.

Po slávnostnom prestrihnutí pásky sme sa vydali na 1,6 km dlhý chodník so 14 zastávkami s náučnými tabuľami.  Lesní pedagógovia si pripravili pre žiakov stanovištia, kde učili deti rozoznať stromy aj so zavretými očami pomocou hmatu, podľa kmeňov, semienok a listov. Na záver si deti vytvorili zaujímavé obrazy z prírodnín a boli aj odmenené. 

Počasie v týchto dňoch nám veľmi praje a táto nenáročná turistická vychádzka je zaujímavým tipom na relax v prírode aj pre našich žiakov a ich rodičov.

video z relácie Halali: https://www.youtube.com/watch?v=nlZlIH2JSds

Mgr. Stanislava Skruteková

Galéria