Čo dýchame, alebo aká je kvalita nášho ovzdušia

ko

V piatok 21.januára nás navštívil pán Ladislav Bíro, manažér kvality ovzdušia pre Banskobystrický samosprávny kraj. Predstavil nám projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý sa zameriava na  konkrétne opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia a taktiež podporuje vzdelávacie, komunikačné a monitorovacie aktivity zapojených partnerov v oblasti kvality a ochrany ovzdušia. So žiakmi 4. a 6. ročníka sa spoločne venovali téme významu dýchania čistého vzduchu a zároveň sa oboznamovali s históriou nášho mesta, s významnými budovami a s baníctvom v našej oblasti. Tento vzdelávací program zameraný na zvyšovanie povedomia o význame kvality ovzdušia bude pokračovať ďalšími stretnutiami, na ktoré sa už teraz tešíme.

 

Žiaci 4.a 6.ročníka.

Galéria