Čítajme si 2023

foto

Dňa 23.5. 2023 sa v našej škole uskutočnila akcia Čítajme si 2023. Cieľom tejto akcie bolo priblížiť žiakom tvorbu P. Dobšinského, pripomenúť si 100. výročie narodenia spisovateľky K. Bendovej a prehĺbiť vzťah k knihám a čítaniu. Akcie sa zúčastnili žiaci prvého aj druhého stupňa, pre ktorých učitelia pripravili zaujímavý program. Spoločne si prečítali ukážky z kníh spomenutých autorov, ktorých knihy žiaci poznajú aj z hodín literatúry.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akcie zúčastnili a veríme, že čítanie sa stane súčasťou ich života aj v budúcnosti.

Fotogaléria