Červené stužky

foto

.december je Svetový deň boja proti AIDS. Ľudia na celom svete si pripomínajú nebezpečenstvo prenosu tohto nevyliečiteľného vírusového ochorenia a zoznamujú sa s možnosťami prevencie. Medzi najvhodnejšiu formu prevencie patrí partnerská vernosť, vyhýbanie sa náhodnému, nechránenému pohlavnému styku, bezpečný sex, vyhýbanie sa drogám, najmä ich injekčnému užitiu. Cieľom tohto dňa je upozorňovať ľudí na problematiku HIV/AIDS, zvyšovať vedomosti o tomto ochorení a o jeho šírení. Podľa WHO v roku 2019 žilo vo svete 38 miliónov ľudí infikovaných HIV vírusom.

Aj naša škola sa každoročne zapája do tejto kampane. Projektový deň sa konal 01.12.2020.  Aj napriek tomu, že sa tento školský rok projektový deň niesol v netradičnom duchu a žiaci nemohli rozdávať červené stužky, sme si tento dôležitý dátum pripomenuli. Žiaci druhého stupňa sa prostredníctvom prezentácií oboznámili s históriou tejto nevyliečiteľnej choroby, s jej prejavmi a následkami a v neposlednom rade aj s možnosťami prevencie. Zaujala ich rovnako aj informácia, že vírus sa môže preniesť napríklad aj pri aplikácii piercingu.

Súčasťou projektového dňa bola aj výroba plagátu, na ktorej sa žiaci podieľali spoločne. Nakreslením malej červenej stužky, ktorá je symbolom tohto dňa, vyjadrili spolupatričnosť ľuďom s HIV a AIDS.

V závere by som chcela vyjadriť vďaku učiteľom a učiteľkám druhého stupňa, ktorí pomáhali s organizáciou projektového dňa.

                                                                                                                       Zuzana Michalová

                                                                       Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu   

Fotogaléria