Burza kníh

Marec je mesiacom kníh a v našej škole sa uskutočnila burza kníh 23. 3 . 2023. V E pavilóne školy sa nachádzalo predajné miesto, kde si mohli žiaci kúpiť knihy, ktoré boli ponúknuté na predaj. Nachádzali sa tam knihy pre všetky vekové kategórie a mnoho kníh má už svojho nového majiteľa. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí priniesli knihy na predaj a pomohli zorganizovať toto podujatie. Získané finančné prostriedky sa použijú na nákup nových kníh do školskej knižnice.

Fotogaléria