BIELY DEŇ - Svetový deň mlieka v školách

deň m,ieka

Žiaci prvého stupňa ZŠ s MŠ Jelšava sa spolu so svojimi pani učiteľkami zapojili do projektu školy pod názvom Biely deň.

            30. septembra 2020 si pripomenuli Svetový deň mlieka v školách prostredníctvom projektového vyučovania a rôznych aktivít. Ich cieľom bolo prispieť k uvedomovaniu si potreby mlieka pre náš ľudský život, ako aj to, že mlieko a mliečne výrobky plnohodnotne vyživujú rastúci detský organizmus. Podstatou dňa bolo motivovať žiakov k tomu, aby toto tekuté biele zlato a jeho mliečne výrobky mali miesto v ich každodennom jedálničku J.  

            Hneď od rána sa v našej  škole na 1. stupni belelo! Žiaci oblečení v bielych tričkách boli nedočkaví, čo ich čaká. A veru sa dočkali! V triedach spolu aj s kravičkou, či ovečkou a kozičkou plnili rôzne tajuplné mliečne úlohy: aké písmenká ukrýva slovo mlieko, koľko litrov mlieka nadojil farmár Martin, čo sa vyrába z mliečka. Starší žiaci tvorili mapu mliečnych výrobkov na Slovensku, hádali hádanky, lúštili tajničky, počúvali rozprávky, tancovali, spievali a veľa iného. Okrem zábavných úloh sa dozvedeli, čo mlieko obsahuje i jeho význam pitia.

Ako by to bolo bez ochutnávky?! Tá sa veru nemohla vynechať! Pili a ochutnávali mliečko, acidofilné mlieko, rôzne druhy syrov, korbáčiky, parenice, tvaroh, bryndzu, maslo, jogurty, ba dokonca sa ochutnávalo i kozie mlieko. Spočiatku mu žiaci nedôverovali, no po prvom dúšku zvolali: „Veď to je úplne normálne mlieko!“ J

Svojimi výtvarnými prácami a najmä spokojným úsmevom na tvári nám všetkým dali zelený signál úspešného dňa.

Ďakujeme všetkým učiteľom 1.stupňa, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tohto bieleho dňa  a vytvorili tak nezabudnuteľný zážitok našim žiakom. Poďakovanie patrí aj žiakom za ich krásne práce.

ĎAKUJEME! Všetci ste boli úžasní !

 

 

                                                                                                      Mgr. Miriam Pániková

                                                                                                              vedúca MZ

Fotogaléria