Ako je to s elektroodpadom?

foto

Pokračujeme v našom projekte Elektroodpad- dopad, a preto sa časť nášho akčného tímu vybrala pred Mestské múzeum v Jelšave zbierať od obyvateľov nášho mesta malé elektrospotrebiče. Podarilo sa nám ich vyzbierať celkom úctyhodné množstvo.

Pristavili sa pri nás aj škôlkári, pre ktorých dievčatá z akčného tímu pripravili zábavné aktivity na tému elektroodpadu a triedeného zberu.

Ďakujeme všetkým, ktorým nie je ľahostajná ochrana prírody a životného prostredia.

Fotogaléria