Ako hospodáriť?

fig

Za medzinárodný deň eura bol Európskou úniou vyhlásený 24. september. A práve v čase ekonomickej krízy bolo potrebné žiakov vhodnou formou vysvetliť pojmy zo sveta financií. Pri tejto príležitosti vyučovanie matematiky v posledný septembrový týždeň bolo trochu iné. Žiaci sa veľa dozvedeli o našej mene Euro. Spoznali históriu vzniku eura, učili sa rozlišovať ochranné prvky, rozprávali sa o tom, ako je dôležité vedieť hospodáriť s peniazmi. Mladší žiaci sa zahrali na obchod, kde porovnávali rast cien v poslednom období. Hravou formou v podobe kvízov a súťaží sa učili správne investovať peniaze. Starší žiaci sa venovali pojmu inflácia a investovanie. Formou interaktívnych hier si zdokonalili vedomosti z finančnej gramotnosti a navrhli ďalšie zaujímavé témy, ktoré potrebujú vysvetliť. 

Mgr. Iveta Šmidtová

Galéria