"Aby sa nezabudlo..."

ž

Dňa 16. 9. 2022 sa pri príležitosti 150. výročia založenia židovskej obce v Jelšave konala pietna slávnosť na mieste bývalej synagógy. Po odhalení pamätnej tabule žiaci našej školy vysadili do záhonu v tvare hexagramu symbolizujúceho Davidovu hviezdu, cibuľky narcisov. Tieto vykvitnú práve v apríli a budú svojimi kvetmi pripomínať symbol judaizmu. O osude židovských rodín z Jelšavy sa mohli účastníci dozvedieť z priamych príhovorov ešte žijúcich potomkov pomocou tele pozdravov z celého sveta. V rámci vyučovania dejepisu nám bude tento výpovedný materiál slúžiť ako učebná pomôcka pre žiakov deviateho ročníka - aby sa nezabudlo...

Galéria