Krúžok Hasičský krúžok- Plameň

  • Skratka: HAS
    Vedúci:
    Vedúci 2:
    Miestnosť:
    Čas: