Krúžok Florbal II

  • Skratka: FLR
    Vedúci: Mgr. Marek Meriač
    Vedúci 2:
    Miestnosť:
    Čas: