Krúžok Prírodovedný

  • Skratka: PRI
    Vedúci:
    Vedúci 2:
    Miestnosť:
    Čas: