Krúžok Futbalový krúžok II

  • Skratka: TF
    Vedúci:
    Vedúci 2:
    Miestnosť:
    Čas: utorok 13. 15- 15.15, štvrtok 13.15 - 15.15