Krúžok Škola hrou II

  • Skratka: SK3
    Vedúci: Mgr. Iveta Šmidtová
    Vedúci 2:
    Miestnosť:
    Čas: piatok 11.25 - 13.25