Krúžok Škola hrou I

  • Skratka: SKH
    Vedúci: Mgr. Iveta Kováčiková
    Vedúci 2:
    Miestnosť:
    Čas: streda 11.20 - 13. 20