Krúžok Matematický

  • Skratka: MAT
    Vedúci: RNDr. Adela Horváthová
    Vedúci 2:
    Miestnosť:
    Čas: