Krúžok Graffiti

  • Skratka: GRA
    Vedúci:
    Vedúci 2:
    Miestnosť:
    Čas: utorok 13.05 - 15.05