Krúžok Hrnčiarsky

  • Skratka: HRN
    Vedúci:
    Vedúci 2:
    Miestnosť:
    Čas: Pondelok 12,15 - 14,15