Krúžok Futbalový krúžok

  • Skratka: FTK
    Vedúci: Štefan Macko
    Vedúci 2:
    Miestnosť:
    Čas: utorok, štvrtok 15.30 - 16.30