Krúžok Hudobný krúžok

  • Skratka: HUK
    Vedúci:
    Vedúci 2:
    Miestnosť:
    Čas: utorok 13.20 -14. 40