Krúžok Vševedko

  • Skratka: VSE
    Vedúci: Mgr. Soňa Vojtechovská
    Vedúci 2:
    Miestnosť:
    Čas: piatok 12.30 -14.30