Erasmus+ KA101 Mobilita jednotlivcov

      Prínos projektu Erasmus + pre žiakov      

Zmysel projektu Erasmus + vidím hlavne v prínose aktivít a metodických odporúčaní pre našich žiakov. Spestrenie vyučovacích hodín, motivácia, priblíženie angličtiny ako živého jazyka, ktorým žiaci môžu reálne komunikovať aj mimo školského prostredia a lepšie pochopenie významu prečo sa učíme práve tento jazyk. Najväčší význam som zhrnula v týchto bodoch:

 1. Množstvo pracovných listov a pedagogických materiálov, ako žiakov motivovať:
 • Dictation: nové metódy ako zakomponovať diktát do vyučovania.
 • Motivačné materiály na True / False cvičenia
 • Hry – zamerané na slovnú zásobu
 • Pre- reading during and post- reading activities
 • Listening activities
 • Pronunciation, tongue twisters
 • Speaking activities....
 1. Dráma: cenné tipy na nacvičovanie divadelných predstavení, ktoré sme využili na krajskom finále „Jazykový kvet“ v Banskej Bystrici, kde sme obsadili dve druhé miesta s dvoma divadelnými hrami. Jednu som nacvičovala so žiakmi prvého stupňa a druhú so žiakmi na druhom stupni.

 

 1. Recitácia: po absolvovaní literárneho workshopu som využila poznatky pri školskej recitačnej súťaži „Jazykový kvet“ a následnom postupe a umiestnení na 3. mieste na krajskom finále v Banskej Bystrici.

 

 1. Britské školstvo: prezentáciu z britských škôl na prvom a druhom stupni žiaci ocenili a lepšie pochopili ako sa žiaci v Anglicku učia, v čom spočívajú výhody a nevýhody ich školského systému.

 

 1. Plánová aktivita: po dohovore s pani asistentkou z anglickej školy budeme pokračovať v korešpondencii s našimi žiakmi, pri téme „Východná Európa“. Vymenili sme si kontakty a na jeseň si vymeníme listy.

 

 1. Literatúra: knihy zamerané na divadelné predstavenia, vtipná kniha o anglickom spôsobe života, letáky, brožúry, autentické materiály – využiteľné na vyučovaní a rozšírenie sekcie cudzojazyčnej literatúry v školskej knižnici.

                                                                                                                           Mgr. Martina Kolesárová