Trieda IX. B

  • Triedny učiteľ: Mgr. Martina Schützová
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 9