Trieda IX. A

  • Triedny učiteľ: Mgr. Veronika Juhárová
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 9