Trieda VIII. A

  • Triedny učiteľ: Mgr. Stanislava Skruteková
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 8