Trieda VII. C

  • Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Bombová
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 7