Trieda VII. B

  • Triedny učiteľ: Mgr. Slávka Pavlíková
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 7