Trieda VII. A

  • Triedny učiteľ: Mgr. Halina Gonosová
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 7