Trieda VI. B

  • Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Jakabová
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 6