Trieda VI. A

  • Triedny učiteľ: Mgr. Petra Kanabová
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 6